Deltagare 13-14 april 2024

Vi har 27 deltagare anmälda till konstrundan i vår. Bilderna på konstnärerna ligger i samma ordning som numreringen på kartan, dvs flera konstnärer kan finnas på samma lokal/ateljé