Deltagare 19-20 november 2022

33 konstnärer har anmält sig. Karta på deltagarnas ateljéer/lokalen finns att få på Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46. På kartan finns också talong och information till Tipsrundan. Se bilder från konstrundan nov 2022