Styrelsearbete

Rent översiktligt har styrelsen dessa arbetsuppgifter. Utarbetad av Oscar Freyre.
Mer utförliga rutiner är styrelsens interna dokument. Kom med du också!