Se karta och tipsrunda från november 2019.

Att tävla i Tipsrundan är gratis. Karta med deltagarlista och info till Tipsrundan finns att hämta på Tellus bio, en vecka innan konstrundan.

Vi har runt 20 st kryssfrågor, en fråga på varje utställningsställe som finns på vår Karta.

Sista inlämning på rundans sista dag till TELLUSBIO, Vattenledningsvägen 46 (station nr 1)

TEXTA ditt namn och telefonnummer på tipstalongen, som finns på kartan. Glöm ej att svara på hur du fick reda på Konstrundan (affisch, Facebook, annons i DN)

Dragningen av tre vinnare sker någon dag efter konstrundan. Första dragna rätta raden väljer pris först.