Om tävlingen

Att tävla i Tipsrundan är gratis. Karta med deltagarlista och info till Tävlingen finns att hämta på Tellus bio, en vecka innan konstrundan. Vi har olika bilder som du skall hitta konstnären till. Sista inlämning till tävlingen på rundans sista dag (söndagen) till TELLUSBIO, Vattenledningsvägen 46 (station nr 1)

TEXTA namn och telefonnummer på talongen, som finns på kartan. Glöm ej att svara på hur du fick reda på Konstrundan (affisch, Facebook, annons i DN)

Dragningen av tre vinnare sker någon dag efter konstrundan. Första dragna rätta raden väljer något av tre olika priser först.
Svar på tipsrundan november 2022 samt priser